Menn som støtter kvinner!

Publisert av Shurika Hansen den 30 September 2017

Dette er utvilsomt den mest betydningsfulle tiden i historien for minoritetskvinner som meg i Norge. Og i denne viktige tiden blir jeg kjent både med dem som iherdig jobber for å svekke samfunnsdebatten med sine beskyldninger mot den de anser som en motstander, i dette tilfellet den hvite mannen, og de som anerkjenner den viktige rollen disse mennene har.

I den gruppen som demoniserer den hvite mann finnes det ulike individer som på en eller annen måte har klart å enes om den hvite manns rolle i innvandrerdebatten. Det har hendt at noen har får slengt betegnelser som rasist og pervers etter seg, av og til andre grove ord som er helt uspiselige.

”Den hvite mann som pusher femti” har skyld i mye som går galt vil noen påstå. Den priviligerte hvite mannen kan jo aldri forstå en ung muslimsk kvinne, sies det. Enkelte av dem har også vært under massiv angrep. Og vi som får synlig støtte fra disse mennene går ikke helt fri heller, vi blir både ”utnyttet ” og dyttet foran i samfunnsdebatten. Det må nok presiseres at kvinner som meg verken trenger noen til å dytte dem, eller bruke dem som en del av skitten innvandrerdebatt. Tvert imot så får vi en utvidet plattform og en større scene å opptre på.

Det har vært flere iherdige forsøk på å svekke deres troverdighet, der mistenkliggjøring av deres intensjoner har forekommet, og det har blitt forsøkt å fjerne enhver vilje til å støtte oss. Midler som kronikker, forsøk på grove karakterdrap og ryktespredning har vært benyttet. Men hei, ser at mange av dere er med og heier oss frem til tross for all motstand. Dere vet jo at vi er sterke og kloke fra før. Det er ikke redning kvinner som meg trenger, men gode støttespillere, som ser styrken og kraften som finnes i oss og går veien med oss.

Kjære hvite menn (som dere blir kalt av dem som vil kneble dere). Takk for den gode støtten. For meg er dere en veldig viktig del av den feministiske bevegelsen vi er i nå. Flere av dere på min Facebook, og ellers i den virkelige verden er så herlige at dere gir daglige oppmuntring på både private meldinger og statuser.

Flere forsvarer meg på diverse forum der jeg blir forsøkt stemplet og skremt til taushet, enkelte av dere løfter frem mine innlegg og gir meg plattform i deres aviser. Mange av dere har jeg aldri møtt engang, men dere stiller opp og gir deres oppriktige støtte. Jeg tviler ikke på deres intensjoner, og setter pris på at dere ser meg. Jeg verdsetter dere, og at dere fortsetter å gi støtte i en tid der skittkasting og beskyldninger blir flittig brukt for å kneble meningsmotstandere. Flere av dere spør også hva dere kan gjøre for meg. Nydelig setning som jeg håper flere spør hverandre. Ordet sier egentlig dette. Jeg ser deg, jeg er her, jeg vil deg vel. Kjære hvite mann. Jeg ser deg også. Takk!

Men dere er ikke alene om å ønske de andre jentene og meg vel. Her er dere i godt selskap med flere muslimske menn og menn fra minoritetsmiljøene. Det er disse som ofte setter andre minoritetsmenn på plass og taler vår sak der vi ikke er tilstede. Det er disse som er aktive i kommentarfeltene og kriger for sine ”søstre”. Disse trosser ukultur, og flytter grenser ved å vise massiv støtte i form av forsvar og trøstende ord. Kjære muslimske mann eller mann fra minoritetssamfunnet. Jeg ser deg også. Takk!

Jeg har noen unge Somaliske gutter som har ukentlig dialog med meg. Det koster dem plass i felleskapet å støtte meg offentlig, men disse guttene viser mot og støtter meg og de andre som kjemper for samme sak. Det er disse jeg ser opp til, det er disse som er med på å inspirere meg til å fortsette. Det gjør meg stolt hver gang en ung somalisk gutt eller jente skriver til meg og trosser æreskulturen. Jeg blir både rørt og fylt med håp, håp om en mer forent og harmonisk samfunn. Kjære unge somaliske mann, jeg ser deg også. Takk!