Apotek eller avkok

Publisert av Renate Gulbrandsen den 17 October 2017

Et argument alternativbransjen og dens støttespillere gjerne tyr til når de skal forsvare bruken av naturpreparater fremfor medisiner fremstilt av «Big Pharma», er at våre forfedre har kjent til de helende egenskapene til den aktuelle planten i årtusener, og selvfølgelig at det er helt naturlig. Ingen skumle kjemikalier, ingenting som er syntetisk eller farlig. Problemet er bare at denne tenkemåten ikke holder vann.

Alt er ikke rosenrødt i den medisinske forskningens verden. Det er lett for at forskning gjøres på preparater som regnes som potensielt innbringende fremfor potensielt livreddende, noen ganger oppdager man først alvorlige bivirkninger etter at det ferdige legemiddelet har blitt lansert og tatt i bruk av tilstrekkelig mange mennesker, og pasienttester har hatt en lei tendens til å bli gjort på hvite menn, noe som kan gi et falskt bilde av den faktiske virkningen og eventuelle bivirkninger hos kvinner og blant andre etniske grupper. Dette betyr imidlertid ikke at man skal holde seg unna legemidler man faktisk trenger, og istedenfor søke hjelp i naturen.

Det er naturligvis riktig at folk som har lite kontakt med et moderne helsevesen, i stor grad tyr til naturen for å behandle sykdom, og mye av denne kunnskapen har blitt videreført til moderne medisin, der den har blitt foredlet. For hvorfor skal du egentlig gå på apoteket når du vet at planten som inneholder virkestoffet du vet kan kurere plagene dine, vokser like utenfor huset? Vel, det er fire hovedgrunner til det.

For det første: Du skal ikke ha for mye av virkestoffet, men heller ikke for lite. Det er en grunn til at de smertestillende tablettene du kjøper på matbutikken, skal inntas enkelt- eller parvis 1-3 ganger i døgnet; for lite vil ikke gi den effekten du ønsker, for mye vil kunne være skadelig eller skape avhengighet. For reseptbelagte legemidler kan doseringen være mer spesifikk fordi vekt, alder og andre medisiner og lidelser du tar og har, kan påvirke hvor mye du trenger og hvor mye du tåler. Riktig dosering er med andre ord viktig, og hver gang du tar en tablett med 250 mg paracetamol, er det akkurat det du får, hverken mer eller mindre. Om du derimot går ut i hagen eller skogen for å la naturen løse dine problemer, er riktig doseringen straks vanskeligere å oppnå. La oss si at du har lyst til å lage din egen hjertemedisin av revebjelle, slik våre forfedre gjorde. Planten er svært giftig, men ved korrekt dosering kan glykosidene den inneholder (digitoksin og digoksin), brukes til å behandle ujevn hjerterytme og hjertesvikt. Om du har fått resept på Digoxin eller Lanoxin, kan du føle deg trygg på at du får rett mengde for ditt problem. Om du derimot vil lage et avkok på tørkede revebjelleblader, kan nivåene av virkestoffene være høyere eller lavere enn forventet, alt ettersom når og hvor de ble høstet og hvordan de ble håndtert etter høsting. Veien fra uvirksom til dødelig kan være kort, så hvorfor ta sjansen?

For det andre: legemidler inneholder ofte hjelpestoffer som enten fremmer effekten av det primære virkestoffet, komplimenterer det eller motvirker eventuelle bivirkninger det måtte ha. Paracet Duo inneholder for eksempel paracetamol og koffein, der koffein er tilsatt for å redusere tretthet som gjerne kommer som en konsekvens av smerter, mens Albyl-E er dragert med magnesiumhydroksid for å forsinke opptaket av acetylsalisylsyren til etter at tabletten har passert magesekken, slik at risikoen for magesår ved jevnlig bruk reduseres.. Både dette og kombinasjonen av ulike legemidler for å angripe ulike aspekter ved en og samme lidelse er mulig fordi vi vet hvordan virkestoffene påvirker kroppen. Det er selvfølgelig mulig å lage seg et avkok av piletrebark, men effekten av salisylsyren (og konsentrasjonen) er mer uforutsigbar, og opptaket av virkestoffet forsinkes ikke-

For det tredje: kontaminering er en reell risiko ved bruk av naturlegemidler. Slik fisk kan inneholde tungmetaller og mikroplast, kan planter som har vært høstet for medisinsk bruk, inneholde stoffer som ikke egentlig skulle vært der. Det kan være rester av plantevernmidler, forurensning via vannkilder eller avføring fra fugler og dyr, og mye annet. I tillegg kan råvaren ha blitt kontaminert av den som høstet eller foredlet den – skitne hender, uvaskede redskaper og lignende kan i verste fall gjøre reell skade. Legemidler du får på apoteket er naturligvis ikke utsatt for disse farene, og du kan stole på at de ikke inneholder noe annet enn det som står på pakningsvedlegget.

Og for det fjerde: Planter kan absolutt inneholde effektive virkestoffer, men det er ikke dermed sagt at de ikke inneholder andre stoffer som kan påføre skade, og som det ikke har vært forsket på. I praksis vil det si at en plante kan ha vært brukt som kur mot en bestemt sykdom i generasjoner, uten at det dermed er noen garanti for at den ikke også har påført pasientene varige skader.

Ennå ikke overbevist? Hva med dette? Legemidler utvikles, produseres og forskrives av mennesker med en mangeårig utdannelse bak seg. Prosessene er underlagt strenge retningslinjer, krav om dokumentert effekt og oppfølging av bivirkninger, og alle legemidler som selges i Norge, er godkjent av Statens legemiddelverk. Personlig stoler jeg mer på dem enn på folk som mener at alt som er naturlig, er godt for meg.