Bekymringsmelding

Jeg har en bønn til alle som er opptatt av barn, barnevern, konspirasjonsteoretikere og ulike miljø på nett. Til alle som er medlem av FB grupper hvor hatet mot barnevern og samfunn er hovedingrediensenene.

En oppfordring til alle som aktivt deltar i offentlig ordskifte om barnevern, barnevernshatere og deres FB grupper, hvor foreldre og andre med ulik grad av virkelighetsforståelse og ”balanse” er medlemmer. Ja, man skal kunne diskutere hva som skjer i visse FB grupper, belyse hva som skjer i samfunnet osv, man har ytringsfrihet – men som kjent under ansvar.

Det er her mitt ønske kommer inn; at folk tenker seg nøye om før det spres noe fra disse gruppene, der foreldre som har blitt fratatt sine barn skriver og de som ”bare” er medlem, men har sine barn hjemme. Som tidligere tilsynsfører, besøkshjem og støttekontakt over noen år, har jeg sett en del på nært hold, hvor vanskelig dette er for de som er midt oppe i det.

Barn og unge som fortviler over å måtte flytte fra foreldre, fordi de ikke var modne nok til å forstå. Barn og unge som var skadet grunnet omsorgssvikt, som likevel forsvarte sine foreldre, selv om de hadde vært utsatt for ulike overgrep. En ”normal” mekanisme. Mye kan sies om mangt. Barnevernet har ikke rett i 100 % av sakene de håndterer. Men de er nødvendige.

Mange barn reddes, mange får et bedre liv, noen ikke. Det er sammensatt, det handler om det minste av to onder. Det finnes foreldre som aldri kommer til å forstå hvorfor barna ble tatt fra dem, men det var likevel rett. Det finnes andre foreldre som heller aldri kommer til å forstå hvorfor barna ble tatt fra dem, fordi det faktisk var feil, dog sjeldent.

Noen ble plassert i beredskapshjem, hvor de heldigvis kom hjem igjen, men skaden ble en frykt hjemmet bar med seg lenge, hvor også andres slarv og onde tunger ble en del av hverdagen. Merkelapper ble festet, familier sett mistenksomt på, sosiale forhold revnet og et utenforskap ble resultatet.

Tunge bører på familiens skuldre, spesielt de unges. Alle spørsmålene de kan bli utsatt for i alle tenkelige sosiale sammenhenger. Det finnes barn som bærer på traumer og skader av en barndom de ikke skulle hatt. Det finnes foreldre og barn som aldri skulle vært sammen, det finnes de som kunne vært sammen med bedre oppfølging og hjelp.

Det finnes unge som ikke kan leve som andre tenåringer, med mobiltelefon, PC og tilgang til nett, fordi de må skånes for å se hva foreldrene og andre skriver, hvor historier og bilder av dem som barn postes uhemmet.

Tenåringer som må leve utestengt fra et normalt tenåringsliv til de blir gamle nok, modne nok til å forstå og sterke nok til å takle det. Barn og unge som av ulike grunnet må forskånes for dette i fosterhjem, besøkshjem, på skolen og hos de få vennene de kanskje kan få lov til å besøke. Det er ikke lite å følge med på, oppgaven er svært vanskelig.

Disse barna lever et svært begrenset liv, takket være foreldre som roper høyt på nett og andre som i ukritisk sprer ropene i sympati. Disse barna har det vanskelig nok fra før og bør beskyttes så godt det lar seg gjøre. De bør få slippe at foreldrenes navn og skriverier spres unødig.

Jeg har sett sårbarheten, tårene, sinne, frustrasjonen, trangen til å forsvare foreldrene, savnet, men  samtidig lettelsen av å få være barn i et trygt og harmonisk hjem hos de som forsto og kunne yte god nok omsorg. Like fullt vanskelig og vondt å takle. Røtter og opphav kan ikke viskes vekk og vil alltid være en del av barnet.

Vis hensyn. Omtal tankegods og forestillinger, ikke spre uttalelser fra foreldre med fullt navn. Det klarer de dessverre selv. Det dreier seg om hensynet til en sårbar gruppe, nemlig barna. Tenk før du kaster deg uti et opprørt hav,med barn som er prisgitt alt voksne sier og gjør. Som ikke har kontroll over eget liv.

Når de endelig får det, bør de få slippe å lese om seg selv og sin familie på Facebook. Disse barna skal plukke opp bitene av sitt liv og leve så godt de kan. Det blir vanskelig om bitene er spredt på nett med sannheter og usannheter – brikker hvem som helst kan plukke opp og sette sammen til et høyst subjektivt bilde.

Forfatteren bak innlegget har bedt om å holdes anonym.