Kast masken

Jeg skrev forleden et innlegg om Venstres svik overfor friheter, likestilling og liberale verdier. Flere av reaksjonene som er kommet i ettertid er skuffende. I hvert fall sett med øynene til en som er på parti med kvinner.

Venstre har valgt å kalle symbol for systematisk kvinneundertrykking en «ytringsfrihet». Som om det gjør kvinneundertrykking bedre og mer spiselig, eller for den saks skyld i tråd med liberale verdier. Det samme gjelder forøvrig endel andre partier på venstresiden. Det eneste langt de fleste politiske retninger ser ut å være enig i er at total tildekking av kvinner er ugreit og lite i tråd med de friheter og den likestilling vi har i vesten. Denne tverrpolitiske enigheten burde være nok til at vi sammen skal finne løsninger for å ivareta den likestilling vi har jobbet frem.

Niqab er en ganske ny greie. Nok et påfunn av menn som vil holde kvinner nede. Det hører også med til historien at langt de fleste muslimer er enige om at niqab ikke er et religiøst påbud. Folk hadde ikke engang hørt om eller sett fenomenet inntil ganske nylig. For ordens skyld, vi snakker altså ikke om en hijab, hvor meningene er langt mer delte. Niqab er i en helt egen kvinneundertrykkende-klasse…

Når det gjelder niqab kommer vi heller ikke utenom at det i tillegg er et av de fremste symboler for reaksjonære og fundamentalistiske retninger for en ideologi få vil vedkjenne seg, svært mange muslimer og spesielt kvinner lider under. En ideologi som bl.a. står bak grusomme terrorhandlinger.

En niqab kan kanskje oppleves som en god ting for de som er overbevist om at kvinner ikke skal synes, men uansett hvordan man vrir og vender på det og gjemmer seg bak at noen faktisk liker niqab vet vi alle innerst inne at niqab også et symbol på kvinneundertrykking av verste sort!

Personlig har jeg enda ikke møtt noen som liker niqab, men jeg vet at slike folk fins. Jeg har dog sett enkelte forveksle niqab med «bare et plagg», en «rett til å kle seg som man vil» og viser uvilje til å innrømme er det er sider ved niqab som er alt annet enn «bare, noe som helst». Dette kvinnefiendtlige symbolet er ikke og må aldri forveksles med klær og hva folk kan ta av og på seg stort sett som de vil. Dette symbolet er uendelig mye mer enn et klesplagg noen gang vil bli.

At så mange stritter i mot åpenhet rundt de uhyre problematiske sidene av niqab fører oss i feil retning… Spesielt fordi friheter og rettigheter er nærmest fraværende i de områder hvor fenomenet er utbredt. Et stort eller økende antall tildekkede kvinner er alltid synonymt med at friheter og rettigheter er på vikende front eller totalt fraværende. At det ikke er utbredt i Norge enda gjør ikke at vi kan avfeie som et ikke-problem vi kan trippe rundt.

Hadde vi sett folk gå i hvite spisse hatter i gatene ville alle følt avsky. Vi ville lett tatt avstand, selv om de ikke var mange. Hvite spisse hatter symboliserer rasisme og hvem med vettet og anstendigheten i behold ville å gå i forsvar for noe så stygt eller sagt at det å gå rundt med hvite spisse hatter kun skal handle om ytringsfrihet? Jeg tror vi raskt hadde funnet sammen slik at «Rasismeparagrafen» ble enda tydeligere på hvilke ytringer som er akseptable, og ikke.

Allikevel har jeg flere venner, og dessverre viser det seg også partifeller, som når det kommer til kvinneforakt, -hat og undertrykking vender det andre kinn til når det gjelder symboler for det og mener at da handler det kun om rett til å «ytre seg».

Folk må våkne å ta innover seg at det er absurd at vi hevder at symboler for hat, undertrykking, drap og ufrihet når det kommer til kvinner er akseptabelt og «innafor» ytringsfriheten, mens når det kommer symboler for tilsvarende hat og intoleranse mot rase er det langt større vilje til å ta grep og gjøre endringer. Slik det skjedde når Ytringsfrihetens i 2005 ble begrenset med §185. Intoleranse, undertrykking og hat er ikke «friheter», verken når det kommer til rase eller kjønn, eller seksuell legning, eller etnisitet, eller livssyn, eller religion, eller hudfarge, eller funksjonshemming. Forøvrig er det påfallende at i straffelovens § 135a og 185 er alt det man ikke kan diskriminere, bortsett fra kjønn, nevnt.

Vi har mange valg og friheter i Norge, men det var aldri hensikten at de skulle brukes til å forsvare undertrykking, uansett hvilken form den kommer i.

Med alt dette sagt, jeg liker ikke at også jeg nå har redusert dette til en debatt om niqab og evt forbud mot den eller ikke. Det er feil utgangspunkt. Jeg hadde helst sett at vi konsekvent snakket om forbud mot maskering. Prinsipielt, likt for alle og langt mer ryddig.

Frie mennesker maskerer seg ikke i det daglige, uansett grunn! I åpne, frie og likestilte samfunn viser vi våre ansikt! Jarl Wåge tok denne debatten alt i 2014, nå må flere tørre det samme!

Skrevet av Yvette Mariann Stornes.