Omskjæring på guttebarn

I Norge er det lov å utføre omskjæring av guttebarn. I 2015 ble det innført som en del av helsetjenesten. Er det greit at vi utfører slike inngrep på barnet uten dens samtykke, når det ikke har noen helsegevinst? Er det kjønnsdiskriminering at guttebarn ikke får samme beskyttelse fra loven som jentebarn?