Omskjæringsmotstand er ikke antisemittisme

Av Mats Fernando Liland

Forstander i Det Mossaiske Trossamfunn, Ervin Kohn, forsøker nok en gang å male omskjæringsmotstand som uttrykk for intoleranse mot jøder. Kohns påstand om at aldersgrense vil være et signal om at jøder er uønsket i Norge, er et forsøk på å underbygge berøringsangst blant politikere.

Det Kohn ikke vil fortelle, er at flere og flere jøder ikke får sønnen omskåret, er skeptiske til praksisen, eller er så lite knyttet til ritualet at de kunne latt være. Faktisk, det er indikasjoner på mer enn en fjerdedel av gutter født til jødiske foreldre i de nordiske landene, ikke blir rituelt omskåret. Dette er observasjoner som på ingen måte stemmer med det bilde Kohn forsøker å tegne.

Det finnes rabbinere som er mot omskjæring. Noen rabbinere utfører det alternative ritualet, «Brit shalom», en navneseremoni og feiring av det nyfødte barnet, uten at forhuden skjæres i og fjernes. Og, det er en del rabbinere som ikke vil erkjenne offentlig at de er mot eller skeptiske til omskjæring, fordi saken er så betent.

Det finnes jødiske argumenter mot omskjæring. En av de viktigste er at gutter etter jødisk lov, blir ansett som jøde hvis født av jødisk mor (og i enkelte retninger, hvis til jødisk far). Intakte guttebarn blir inkludert i det jødiske fellesskapet i de fleste retninger. Jødedommen har et sterkt prinsipp om ikke-beskadigelse, og flere “lover” har blitt forkastet fordi de anses som utdaterte eller uetiske.

Vår motstand mot omskjæring er bunnet i fakta og verdier: Inngrepet påfører varig endring og skade, og barn har rett til å bli beskyttet fra helseskadelige praksiser. Hvorfor skulle vi bry oss om rettighetene til barn av jødiske foreldres, hvis vi var antisemittisk, hvis vi hatet jøder? Kan du svare på det, Kohn?

Det er ikke etnosentrisme når det påpekes at barn av jødiske foreldre også har rettigheter etter Barnekonvensjonen og at disse må innfris.

Det er ikke intoleranse når man påpeker at foreldres religionsfrihet kan innskrenkes for å verne barns rettigheter og at barnets beste bør veie tyngst ved motstrid.

Det er ikke antisemittisme når man påpeker at rituell omskjæring bryter medisinetiske prinsipper, påfører skade og utsetter barnet for smerte og risiko.

I juli fant en meningsmåling av InFact for Dagen at 75 prosent av dem som har gjort seg opp en mening, støtter aldersgrense. Og denne andelen var 45 prosent blant Krf-velgere. De aller fleste av dem er ikke kun mot det jødiske ritualet, men omskjæring av friske gutter, uansett begrunnelse som gis, religiøs eller ei. Og de aller fleste uttrykker ikke noe håp om at en aldersgrense vil drive jøder ut av landet.

World Value Survey fant at nordmenn er på topp i Europa når det gjelder verdsettelse av «toleranse», mens vi ser lite verdi i «religiøs tro». IMDIs årlige undersøkelse, «Integreringsbarometeret» fant at mer enn 80% av nordmenn mener barns rettigheter og likhet for loven, er «svært viktig» for dem.

Det er ikke intoleranse eller hat mot jøder som forklarer hvorfor så mange er mot omskjæring, men at nordmenn i stor grad verdsetter barns rettigheter og vil beskytte alle mot skadelige praksiser, også de sterkt knyttet til religion.

 

Innlegget var opprinnelig publisert på Stopp omskjærings Facebook-side.