Påtvungen deltakelse i gudstjeneste i det militære

“Jeg avtjener verneplikt i Hæren i Nord-Norge, ved Brigade Nord. Jeg sitter nå på bakrommet i lokalkirka sammen med 3 andre som nekter gudstjeneste,” skrev en innsender som ønsket å være anonym til oss i Rasjonalitet denne uken. Og fulgte opp med en nærmere forklaring av hva som lå bak:

“Grunnlaget vårt for å nekte er at befalet har lagt det frem som ikke frivillig. Vi har sagt i fra opp til flere ganger. Vi har ikke blitt hørt. Og måtte ta busstur i en time til kirken. Da vi nektet å gå inn, kom en overordnet, og det beste han kunne gi oss var å la oss sitte på bakrommet eller stå ute i snøvær. Tidligere i feltgudstjenester har alternativet vært å grave stilling.”

“I min tropp vet jeg at det er flere som føler de ikke har noe i kirken å gjøre, men blir med fordi de føler de ikke har noe valg. Vi er nå 4 stykker av 300 som har valgt å nekte. Vi vet at det skal være frivillig, men tilbudet til noe alternativt og forståelsen vi blir vist er elendig!”

Da vedkommende fulgte opp saken videre med befalet kom det også frem at troppssjefen skal ha fått beskjed fra høyere hold om at alle skulle delta på gudstjenesten, noe som tyder på at dette kan dreie seg om mer enn en enkeltstående sak, og er et dypt rotfestet problem i selve systemet.

Dette er en sak vi i Rasjonalitet reagerer sterkt på. Deltakelse i religiøse seremonier må uten unntak forutsette et aktivt valg, og ikke være noe man pålegges enten via direkte eller indirekte midler. At det i teorien er frivillig blir et rent spill for galleriet, når det ikke foreligger noen reelle alternativ, slik tydelig er tilfellet her. Og det underbygges av at det blir muntlig kommunisert til soldatene at det i realiteten er lagt opp til at alle skal delta, enten de vil eller ikke.

Å tilby denne type direkte uakseptable alternativ, som ikke ble promotert som en mulighet før det blir tydelig at noen nektet å delta, er helt uholdbart. Militærets rolle skal være å forsvare noen av de viktigste, og hardest tilkjempede rettighetene vi har i samfunnet. Deriblant trosfriheten, som inkluderer retten til å ikke ta del i noen religion.

Her ser vi derimot et grovt eksempel på at det er hæren selv som begår et brudd på nettopp denne friheten.