Vis mot for barns beste

Av: Mats Liland, leder Stopp Omskjæring.

Det finnes en religiøs minoritet som har en praksis av å fjerne forhuden til sine friske barn. De begrunner praksisen hovedsakelig med sin religiøse skrift som påbyr omskjæring. Men i vestlige land er deres religiøse praksis forbudt. Likevel er det få som mener at minoriteten blir utsatt for diskriminering eller at foreldrenes religionsfrihet blir brutt. Hensynet til barnas beste trumfer.

Den muslimske gruppen Dawoodi Borah mener de er utsatt for diskriminering når de ikke får lov til å omskjære sine døtre. * Men jeg kjenner ikke til noen jurister eller menneskerettsforskere som mener dette er en “vanskelig” avveiing. Heller er de enige om at å skjære i friske barn og fjerne en funksjonell del av kjønnsorganet, er kroppsskade. At praksisen er religiøst påbudt og ansett som viktig av foreldrene, veier ikke tyngre enn barnas rett til beskyttelse mot en helseskadelig praksis.

At gruppen er muslimsk, er irrelevant. At barnet er jente, er irrelevant. Likevel, når barnet er gutt og den religiøse gruppe er jødisk, tillates de å praktisere omskjæring og enkelte synes avveiningen av hensyn er “vanskelig”. Men å argumentere for at samfunnet må tolerere at gutter utsettes for en praksis som man fordømmer og mener skal være forbudt hvis barnet er jente, er intet mindre enn dobbeltmoralsk.

Det er ikke “vanskelig” å sette hensynet til barns beste først, men det krever litt mot å stå for en slik mening i møte med anklager om antisemittisme, intoleranse og etnosentrisme. Lar man urimelige anklager påvirke ens faglige vurdering, svikter man ikke bare som fagperson, men også som medmenneske ovenfor barna.

(* Fjerning av forhuden til klitoris og fjerning av forhuden til penis er sammenlignbare i alvorlighetsgrad. Det finnes også andre typer omskjæring av jenter som er utvilsomt mindre alvorlig og mindre omfattende enn omskjæring av gutter.)