Om Rasjonalitet


Photo by Illusion Photography

Rasjonalitet ble startet for å være en motvekt til den stadig økende graden av irrasjonalitet i samfunnet, og for å promotere kritisk tenkning og sekulære verdier.

Rasjonalitet er fullstendig uavhengig og drives på idealistisk basis. Formålet er å formidle tankegods vi mener fortjener å bli gjort tilgjengelig for et bredere publikum.

De tre pilarene som danner grunnlaget for virksomheten vår er humanisme, ateisme og skeptisisme. Vi er av den oppfatning at religiøs tro i størst mulig grad bør begrenses til det private rom, og at kirke og stat bør holdes adskilt.

En grunnleggende tanke bak konseptet vårt er at etterprøvbare fakta skal gå foran ideologi. Som et tverrpolitisk initiativ vil det sparkes til alle politikere, parti og ideologiske retninger som gjør seg fortjent til det.

Noe av det vi aktivt vil forsøke å motarbeide er blant annet:

Redaksjonen vår består av Jørgen Flo, Renate Gulbrandsen, Marius Mathisen, Mats Fernando Liland, Morten Guldberg, Jens-Fredrik Nakken, Øystein Espedal og Tor Martin Austad.

 

Kontakt oss på redaksjon@rasjonalitet.no om du har noe på hjertet, eller kunne tenke deg å bidra til arbeidet vårt på noe vis.

Du finner oss også her i sosiale medier:

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube