Ta det som en mann

Publisert av Morten Guldberg den 19 January 2019

For noen uker siden skrev jeg en tekst om hvor feil det vil være å utvide rasisme-begrepet til å også inkludere påstander om at moderate muslimer bør engasjere seg for å motvirke radikalisering i muslimske miljø. En holdning jeg forøvrig selv deler.

I korte trekk går dette ikke ut på noe mer kontroversielt enn å mene at vi alle bør gå foran med et godt eksempel. Ingen skal selvfølgelig måtte dømmes på grunn av sin gruppetilhørighet, men dersom man ønsker at verden skal bli et bedre sted er et godt sted å begynne at flere tar ansvar for det som skjer i ens eget miljø.

Om en ateist ber en troende om å endre adferden sin vil det nok ha liten effekt, men om samme beskjed kommer fra en meningsfelle er sannsynligheten større for å nå frem.

Derfor har jeg heller ikke greid å hisse meg nevneverdig opp over Gillettes mye omtalte nylige reklamevideo hvor de oppfordrer menn til å være gode forbilder for hverandre. Videoen setter selvfølgelig poengene sine på spissen, men budskapet er ikke særlig annerledes enn mitt eget:

Menn kan nok være mer tilbøyelige til å lytte til andre menn, så om stadig flere menn forsøker å slå ned på uakseptable holdninger og handlinger blant menn vil disse forhåpentligvis over tid reduseres i omfang.

Man sier ikke dermed at «Slik er alle menn!» eller «Alle menn må holdes ansvarlig for handlingene til de få, verste elementene iblant dem.» Det er ingen grunn til å rulle ut en #NotAllMen-hashtag. En del av reaksjonene på reklamen har også vært ganske hysteriske, og mange av dem på høyresiden som ynder å fremstille deler av venstresiden som «snowflakes» vil nok med fordel kunne se seg selv godt og lenge i speilet.

Så hva kan man innvende mot Gillettes video? Vel, se for deg følgende: En høyrevridd nettavis publiserer en video om muslimer, hvor nesten samtlige deltakere fremstilles som overdrevne karikaturer. Konebankeren, terroristen, den bokstavtro fundamentalisten med koranen i hånden. Alle kvinner går i burka og niqab, alle går på NAV, og tar feirer i hjemlandene de «flyktet fra», mens de flirer bredt over norsk naivitet.

Og så et par «gode muslimer» som forsøker å irettesette dem nevnt overfor, og få dem over på andre tanker. Hovedbudskapet er altså tilsynelatende nobelt: Man markerer avstand fra delene av en gruppe som fronter åpenbart problematiske karaktertrekk. Og fremhever dem fra samme gruppe som gjør motstand som de gode eksemplene. I prinsippet ikke noe galt der, altså.

Men man kan jo forestille seg reaksjonene en slik video ville vakt dersom den ble produsert. Man ville kalt det svartmaling, demonisering, karikering og ja, rasisme. Man ville nok også der på sett og vis kunne hatt et poeng, siden en slik video i større grad ville vært egnet til å tegne et stereotypisk bilde av muslimer på gruppenivå. Ikke helt ulikt slik karikaturtegninger av grådige jøder brukes for å fremstille jøder som gruppe, uløselig bundet til visse karakteristikker.

Så hva kunne både Gillette og en slik tenkt nettavis gjort annerledes? Vel, man kunne valgt å fremheve positive rollemodeller, fremfor å skape karikaturer man kan mane til kamp mot. Eller som Ilan Srulovicz har skrevet i forbindelse med en alternativ video til Gillette sin som hans eget firma har produsert:

«Masculinity can be a beautiful thing, just like femininity. We need to start celebrating each other, not tearing each other down. I also feel that suffering needs to stop being a competition. It shouldn’t be “women vs men.” There are areas where men have it terrible in society. It’s OK to look at those areas and acknowledge it, while also understanding that women have it terrible in other aspects of society. Neither one has to dismiss the other.

My belief is that if you want to “make men better,” as Gillette claims it wants to do, then the best way to do that is to show the best of us, not the worst. When I see a man risking his life running into a burning building, it makes me want to be better. When I see a father who will stand by his kids no matter what, it makes me want to be better. When I see a soldier putting everything on the line to preserve my freedom, I want to be better. That’s what a man is to me and they represent a far greater majority of men than what Gillette portrayed a man to be.”

I don’t feel I want to be better when an ad starts off with “toxic masculinity” or a bunch of boys bullying each other and portraying men as caricatures of sexual deviants.»