Sekulær vekkelse

Publisert av Morten Guldberg den 2 October 2017

Det blåser en sekulær vind over Norge, og med seg bringer den oppblomstringen av en hel del spennende nye organisasjoner!

Historisk sett har det i all hovedsak vært Human-Etisk Forbund (HEF) og Hedningsamfunnet (HS) som har vært de toneangivende sekulære organisasjonene i Norge: Der HEF har fokusert på humanisme har HS frontet en mer tydelig ateistisk profil. Litt på siden, men også aktuelt å se i kontekst med disse, finner vi foreningen Skepsis, som har hatt skeptisisme som sitt felt.

De siste par årene har det imidlertid vokst frem en rik og mangfoldig flora av aktører som opererer innenfor noenlunde samme segment, gjerne fokusert på ulike nisjeområder, men alle knyttet sammen av at de baserer seg på grunnleggende sekulære verdier, som ytringsfrihet, likestilling og demokrati. De forenes også av aktivisme for menneskerettigheter, og en faktabasert tilnærming til virkeligheten som grunnmur for sin virksomhet.

Spesielt gledelig å se er at det så mange av disse nye organisasjonene i stor grad er befolket av personer med minoritetsbakgrunn. Dermed oppnås det større bredde, og vi får tilført flere viktige perspektiv til spørsmålene som preger samfunnsdebatten på disse områdene. Noen av disse organisasjonene er allerede omtalt i denne lesverdige artikkelen som nylig var publisert i FriTanke, men de fortjener å fremheves og gis velfortjent ros også her:

Likestilling Integrering Mangfold (LIM) og Senter for Sekulær Integrering (SSI) har etablert seg som to av de virkelige bautaene i dette landskapet, og fungerer nå som premissleverandører for store deler av diskusjonene som føres rundt integrering og møtet mellom ulike kulturer og religioner. Æsæl Manouchehri og Mahmoud Farahmand fra LIM, samt Shahram Shaygani og Shakeel Rehman fra SSI er navn alle bør gjøre seg fortrolig med først som sist, da de nok bare i økende grad kommer til å sette sitt preg på ordskiftet fremover.

En annen av de mest sentrale nye organisasjonene er Ex-muslims of Norway, som fyller en helt essensiell rolle for veldig mange: Å gi et tilholdssted til dem som ønsker et brudd med Islam. Det som for mange etniske nordmenn er en triviell affære, altså å stå frem som ikke-troende eller melde seg ut av statskirken, medfører ikke bare et betydelig sosialt stigma for de tidligere muslimene. De opplever også hets og  trusler fra grupper man vet har evne og vilje til å følge opp ord med handling. Derfor er det avgjørende at også storsamfunnet slår ring rundt, og viser støtte til denne utsatte gruppen. Herfra bør Cemal Knudsen Yucel, Walid Al-Kubaisi og Lily Bandehy trekkes frem som foregangspersoner.

Sekulær Feministisk Front (SeFF), ledet av Shabana Rehman Gaarder, fronter likestilling- og kvinnefrigjørings-aspektet i dette spektrumet. Og har allerede gjort seg bemerket med brobyggende arbeid på tvers av sider som normalt har stått steilt mot hverandre. Dette nybrottsarbeidet kan forhåpentligvis bidra til at det i fremtiden blir en bred, tverrpolitisk innsats for å bekjempe kvinneundertrykkelse i form av sosial kontroll og æreskultur.

Organisasjoner som Secular Forum og Eureka! gjør på sin side en sterk innsats ved å arrangere foredrag og debatter om ulike tema. Førstnevnte mer spisset mot tema relatert til religion og kultur, mens sistnevnte fokuserer på vitenskapsformidling og kritisk tenkning. Begge deler er biter av samme helhet. Det er også verdt å fremheve tiltak som Skeptikere på puben og Astronomy on tap, som skaper sosiale møteplasser hvor folk kan treffes for å utveksle erfarninger, bygge nettverk eller kort og godt bare bli bedre kjent. For ikke å glemme de mange enkeltpersonene som har begynt å heve stemmen, eller Facebook-sidene og gruppene som dukker opp med stadig hyppigere frekvens. Alt dette inngår i samme positive aktivisme-tradisjon.

Hver for seg utgjør alle disse ulike biter av et puslespill, som til sammen danner et sammensatt bilde av et rikt og levende sekulært miljø.

Så er det også helt sikkert en hel del personer, organisasjoner og initiativ jeg også burde nevnt og gitt honnør til i denne artikkelen. Det er i seg selv et vitnesbyrd om hvor omfattende det sekulære miljøet har blitt, når det knapt blir mulig å få med alle som fortjener det.

I tillegg er håpet til oss i Rasjonalitet å videreutvikle vårt eget konsept, og fylle vår rolle i dette sammensatte landskapet. Vi er både stolte og ydmyke over å ha en plass i et slikt vitalt og stadig voksende nettverk. Våre målsettinger er å drifte egen nettavis, podcast og Youtube-kanal, samt vedlikeholde vår tilstedeværelse i ulike sosiale medier. Vi har spredt vingene våre forholdsvis bredt, og gaper i all hovedsak over samtlige av interessesfærene de ulike organisasjonene nevnt ovenfor tar for seg. Dette håper vi vil gi oss en unik posisjon til å samhandle med alle, og tilrettelegge for økt samarbeid dem imellom.

Hvorvidt vi lykkes i dette gjenstår å se. Men én ting er i alle tilfeller sikkert: Den sekulære bølgen lar seg ikke stoppe, og vil bare øke i styrke og omfang i årene som kommer.