Evidensbasert landbruk

Publisert av Daniel Bieniek den 15 September 2017

Landbruk har aldri vært naturlig og vil alltid gå utover naturlig vegetasjon og biotoper. Økologi er læren om interaksjonene mellom organismer og miljøet. Økologisk landbruk er en alternativ landbruksmetode. To forskjellige ting som Arne Grønlund i NIBIO påpeker: ” – I jordbruket blir det brukt om prosessen og metoden for å produsere mat etter bestemte retningslinjer.”. Disse retningslinjene har restriksjoner for bruken av syntetiske forbindelser som kunstgjødsel. Men alle relevante gode verktøy bør brukes, uavhenging om det har et naturlig eller syntetisk opphav.

Det svenske mattilsynet har foreslått å endre navnet fra “konvensjonelt” til det “vitenskapelige landbruket”. Feltresultatene fra det norske landbruksuniversitetet viser langtidseffekter av systemer med underforsørging av næringsstoffer, slik flere økologiske systemer drives i dag. Økologer fra det svenske landbruksunversitetet har skrevet boken “den økologiske drømmen” hvor slike faktorer blir påpekt. International Food Policy Research Institute (IFRPI) er en av FAOs (FN) matorgan og har konkludert med at “sertifisert øko”, som praktiseres noelunde likt globalt ikke er en bærekraftig jordbruksmetode, fordi avkastningen er for liten og metoden er for arbeidsintensivt. Skal en kompensere må mer vegetasjon fjernes for å gjøres om til jordbruk, som ikke er ønskelig fordi biotoper må beskyttes. Presidenten fra det anerkjente landbruksuniversitetet Wageningen og tidligere assistentdirektør i FAO har en utdypende bloggpost om temaet:

“Public opinion has been slower to shift. Chemical use is still, for the most part, equated with environmental destruction. This is a false image, one that leads people to turn away from science and technology. We cannot go back to the ill-designed agricultural systems of past centuries with their famines and harvest failures. We must harness science and innovation the better to feed the 9 billion-plus people – mostly urban – who will be alive in 2050, doubling food and agricultural production in the process.”

Landbruksforskning har gjort kjempeskritt for å bruke minst mulig innsatsfaktorer når målet er en «bærekraftig intensivering» som betyr å øke matproduksjonen, men uten å øke areal og det økologiske fotavtrykket. Den norske vitenskapelige komite for mattrygghet (VKM) har konkludert med ingen signifikante helseforskjeller mellom jordbruksmetodene. Det betyr ikke at det ikke fortsatt er globale utfordringer relatert til miljøet.

Men stol på at maten som blir produsert etter moderne metoder, blir stadig mer miljøvennlig og er samtidig både sunt og trygt.